Uredinopsis filicina (Niessl) Magnus, 1893

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales

op Abies

on Abies

gal: spermogonia zeer klein, talrijk, lage bultjes, voornamelijk op de onderzijde van de eenjarige naalden. Aecia wit, cylindrisch, in twee rijen aan de onderzijde van de jonge naalden, met een kleurloos peridium. Aecia 0.2-0.5 mm in diameter (Klenke & Scholler).

gall: spermogonia very small, numerous low bumps, mainly at the underside of current year needles. Aecia white, cylindrical, in two rows st the underside of the young needles, with a hyaline peridium. Aecia 0.2-0.5 mm in diameter (Klenke & Scholler)

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Pinaceae, monophagous

Abies alba?, sachalinensis var. maryiana.


op Phegopteris

on Phegopteris

Phegopteris connectilis, uit González-Fragoso (1925a): teliosporen (links) en de twee typen urediniosporen

Uredinopsis filicina: spores

Phegopteris connectilis, from González-Fragoso (1925a): teliosporea (at left) and the two types of urediniospores

gal: urdinia onderzijdig, grotendeels bedekt door de epidermis. De urediniosporen worden als een draadje naar buiten geperst; ze zijn kortgesteeld, elliptisch, maar aan de top een lang uitgetrokken snavel. Een tweede type urediniosporen is juist langgesteeld, peervormig en ongesnaveld. De min of meer ronde, meestal twee-cellige teliosporen worden subepidermaal, verspreid in het bladparenchym gevormd.

gall: uredinia hypophyllous, mostly sub-epidermal. The urediniospores are extruded as a thread; they are short-stalked elliptic, distally tapering into a sharp beak. A second type of uredionospores is long-stalked and pyriform. The more or less globular, usually 2-celled teliospores are formed below the epidermis, scattered in the leaf mesophyll.

uredinia, telia: Thelypteridaceae, monofaag

uredinia, telia: Thelypteridaceae, monophagous

Phegopteris connectilis.

De vermelding naar Thelpyteris palustris door Termorshuizen & Swertz berust op een vergissing.

The reference to Thelpyteris palustris by Termorshuizen & Swertz was due to a mistake.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 9), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Hafellner (1980a), Henderson (2000a), Klenke & Scholler (2015a), Maier, Begerow, Weiß & Oberwinkler (2003a), Pellicier (2001a), Poelt (1986a), Schmid-Heckel (1985a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2007a), Wilson & Henderson (1966a).

08/05/2017