Urocystis agropyri (Preuss) Fischer von Waldheim, 1867

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Elymus, Elytrigia

on Elymus, Elytrigia

gal Langggerekte smalle blazen tussen de nerven van de bladeren; de bruinzwarte sporenballen die hier vrijkomen bestaan uit groepjes van 1-2(4) sporen, omhuld door een laag kleinere steriele, lichtgele cellen.

gall Elongate narrow blisters between the nerves of the leaf. The brownish black spore balls that are released here consist of 1-2(4) spores, wrapped in a layer of smaller sterile, pale yellow cells.

waardplanten: Poaceae, nauw monofaag

hostplants: Poaceae, narrowly monophagous

Agropyron cristatum; Elymus alaskanus subsp. scandicus, caninus; Elytrigia atherica, intermedia, juncea, repens; Leymus arenarius; Psathyrostachys juncea

Buhr noemt nog Briza; dat is niet waarschijnlijk. Dat geldt ook voor een vermelding van Vulpia alopecuros door Almaraz.

Buhr adds Briza; this is not plausible; that also applies to a reference to Vulpia alopecuros by Almaraz.

synoniemen: Urocystis agropyri-juncei (Viennot-Bourgin) Zogg, 1986

synonyms: Urocystis agropyri-juncei (Viennot-Bourgin) Zogg, 1986

literatuur

references

Ainsworth & Sampson (1950a), Almaraz (1998a), Buhr (1964b), Dietrich (2016b), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Lotze-Engelhard (2010a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez ao (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Savchenko & Heluta (2012a), Scholz & Scholz (2013a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a), Vánky & Abbasi (2013a).

23/03/2017