Urocystis agrostidis (Lavrov) Zundel, 1953

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Agrostis

on Agrostis

gal Langggerekte smalle blazen tussen de nerven van de bladeren; de bruinzwarte sporenballen die hier vrijkomen bestaan uit groepjes van 1-4 sporen, omhuld door een complete laag kleinere steriele cellen.

gall Elongate narrow blisters between the nerves of the leaf. The brownish black spore balls that are released here consist of 1-4 spores, wrapped in a continuous layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Agrostis capillaris, gigantea & subsp.maeotica, stolonifera.

opmerkingen: De aantasting lijkt op die door U. tessellata, maar het aantal sporen in een bal is hier 1-4(5) (tegen 1-10(19) bij tessellata).

notes: The infestation resembles that by U. tessellata, but the number of spores in a ball is here 1-4(5) (against 1-10(19) in tessellata).

literatuur

references

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Savchenko & Heluta (2010b, 2012a), Scholz & Scholz (2013a), Spooner & Leon (2006a), Vánky (1994a).

23/10/2016