Urocystis anemones-narcissiflorae Vánky, 2011

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Anemone

on Anemone

gal: loodgrijze puisten of blaren op bladen en stengels die na openbasten een zwarte sporenmassa vrijgeven.

gall: lead-grey pustules or blisters on leaves and stems, eventually bursting open, releasing a black mass of spores.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae,monophagous

Anemone narcissiflora.

opmerkingen: Klenke & Scholler vermelden een brand op Anemonastrum narcissiflorum die zou behoren tot Urocystis carcinodes, of de uit Noord-Amerika bekende U. anemones-nqrcissiflorae. Omdat carcinodes alleen bekend is van Actaea is het onwaarschijnlijk dat het die soort zou betreffen. Of de waarneming gedaan is in een tuin, dan wel in het wild (hooggebergte) wordt niet vermeld.

notes: Klenke & Scholler report a smut on Anemonastrum narcissiflorum that could be attributed either to Urocystis carcinodes, or the north-american U. anemones-nqrcissiflorae. Because carcinodes is known only from Actaea, that is an unlikely option. It is not stated whether the observation was done in a garden or in the natural, high-alpine, habitat of the plant.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (2011a).

30/09/2016