Urocystis aquilegiae (Ciferri) Schwarzman, 1960

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Aquilegia

on Aquilegia

gal: blaar-achtige zwellingen, meestal aan de onderzijde van het blad, die als ze openbarsen een zwarte, poederig-korrelige massa van sporenballen vrijgeven. De sporenballen bestaan uit 2-15 sporen,omgeven door een meestal incomplete laag kleinere steriele cellen.

gall: blister-like swellings, mostly at the underside of the leaves, that eventually rupture and release a black, granular-powdery mass of spore balls. The spore balls consist of 2-15 spores, invested by a usually incomplete layer of small sterile cells.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Aquilegia aurea, caerulea, vulgaris.

Volgens Vánky is A. aurea de enige waardplant van deze schimmel. Waarnemingen van andere akeleien hebben misschien betrekking op U. sorosporioides ?

According to Vánky, A. aurea is the only hostplant of this fungus. Records of other hostplant perhaps refer to U. sorosporioides ?

synoniemen: Tuburcinia aquilegiae Ciferri, 1931.

synonyms: Tuburcinia aquilegiae Ciferri, 1931.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Vánky (1994a).

01/02/2014