Urocystis avenae-elatioris (Kochman) Zundel, 1953

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Arrhenatherum

on Arrhenatherum

gal Langggerekte smalle blazen tussen de nerven van de bladeren; de bruinzwarte sporenballen die hier vrijkomen bestaan uit groepjes van 1-3 sporen, omhuld door een bijna continue laag kleinere steriele cellen.

gall Elongate narrow blisters between the nerves of the leaf. The brownish black spore balls that are released here consist of 1-3 spores, wrapped in an almist continuous layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Arrhenatherum elatius.

synoniemen: Urocystis arrhenatheri (Kuprevič) Săvulescu, 1951.

synonyms: Urocystis arrhenatheri (Kuprevič) Săvulescu, 1951

literatuur

references

Buhr (1964b), Redfern & Shirley (2011a), Scholz & Scholz (2013a), Spooner & Leon (2006a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a)

14/08/2016