Urocystis beckmanniae Brezhnev, 1964

Funi, Urocystidaceae

op Beckmannia

on Beckmannia

gal: striemen tussen de nerven van bladen en bladscheden; als de epidermis barst komt een poederige zwartbruine massa sporenballen vrij. De sporenballen bestaan uit 1-2 sporen, gedeeltelijk omhuld met een mantel van steriele kleinere cellen.

gall: striae between the veins on leaves and leaf sheaths; when the epidermis ruptures a blackish brown mass of spore balls is released. The spore balls consist of 1-2 spores surrounded by an imcomplete mantle of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Beckmannia eruciformis.

literatuur:

references:

Lotze-Engelhard (2010a), Vánky (1994a).

23/09/2016