Urocystis bolivarii Bubák & González Fragoso, 1922

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Lolium

on Lolium

gal Langggerekte smalle striemen tussen de nerven van de bladeren; de bruinzwarte sporenballen die hier vrijkomen bestaan uit groepjes van 1-6 sporen, omhuld door een laag kleinere steriele cellen.

gall Elongate narrow streaks between the nerves of the leaf. The brownish black spore balls that are released here consist of 1-6 spores, wrapped in a layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Lolium multiflorum, perenne, rigidum, subulatum.

Een vermelding van Vulpia door Almaraz is minder waarschijnlijk.

A reference to Vulpia by Almaraz is somewhat doubtful.

synoniemen Tuburcinia bolivarii.

synonyms Tuburcinia bolivarii.

literatuur

references

Almaraz (1998a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Klenke & Scholler (2015a), Lotze-Engelhard (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Spooner & Leon (2006a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a), Vánky & Abbasi (2013a).

20/12/2016