Urocystis callianthemi Domashova, 1962

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Callianthemum

on Callianthemum

gal: wratten op de bladen, die bij openbarsten een poederige zwarte massa van sporenballen vrijgeven. Sporenballen bestaan uit een groep van meestal 1-3 sporen, die omgeven zijn door een incomplete laag kleinere steriele cellen.

gall: pustules on the leaves, that upon rupturing release a black powdery mass of spore balls. A spore ball consists of a group of usually 1-3 spores, invested by an incomplete layer of lesser sterile cells.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Callianthemum coriandrifolium.

synoniemen: De Urocystis ranunculi die Buhr noemt in verband met Callianthemum heeft betrekking op callianthemi.

synonyms: The Urocystis ranunculi, cited by Buhr in connection to Callianthemum actually refers to callianthemi.

literatuur:

references:

Brandenburger (1085a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

25/10/2016