Urocystis cortusae (Liro) Schwarzman, 1960

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Cortusa

on Cortusa

gal: In de doosvrucht zijn de zaden veranderd in een bruinzwarte poederige massa sporenballen, die vrijkomen wanneer de rijpe vrucht zich aan de top opent. De sporenballen bestaan uit 1-7 sporen die geheel of gedeelteljk omhuld zijn door een enkele, plaatselijk soms dubbele, laag kleinere steriele cellen.

gall: The seeds in the capsule are transformed into a blackish brown mass of spora balls that are released when the ripe fruit opens at the tip. The spore balls are composed of 1-7 sporen that are entirely or partly wrapped in a, sometimes locally double, layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Primulaceae, monofaag

hostplants: Primulaceae, monophagous

Cortusa matthioli.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

27/12/2016