Urocystis delphinii Golovin, 1952

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Delphinium

on Delphinium

gal: lood-kleurige, blaarachtige zwellingen op bladen en bladstelen die als ze openbarsten een zwartbruine, korrelig-poederige massa sporenballen vrijgeven. De sporenballen bestaan uit 1-10 sporen, omgeven door een mantel van van kleinere steriele cellen. Is er maar 1 spore, dan is hij geheel omhuld, zijn het er meer dan is de mantel incompleet.

gall: lead-coloured, blister-like swellings of the leaves and petioles that, upon rupturing, release a blackish-brown mass of granular-pwodery mass of spore balls. The spore balls consist of 1-10 spores surrounded by a mantle of smaller sterile cells. If there is but one spore, then the mantle is complete, otherwise it is incomlete.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Delphinium fissum.

literatuur:

references:

Vánky (1994a).

07/04/2014