Urocystis deschampsiae Piątek, 2006

Fungi, Uricystidaceae

op Deschampsia

on Deschampsia

gal: lange striemen tussen de nerven over de bladen die bij openbarsten een zwarte poederige massa sporenballen vrijgeven. De sporenballen bestaan uit 1-4 sporen, omgeven door een, meestal complete, laag steriele cellen. Sporen glad, 10-13 x 13-17 µm.

gall: long striae between the veins over the leaves that, upon rupturing, release a black, powdery mass of spore balls. The spore balls consist of 1-4 spores, covered by a, usually complete, layer of sterile cells. Spores smooth, , 10-13 x 13-17 µm.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Deschampsia cespitosa.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Piątek (2006a).

01/12/2016