Urocystis helvetica (Ciferri) Scholz & Scholz, 1988

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Briza

on Briza

gal Langggerekte smalle blazen tussen de nerven van de bladeren, aanvankelijk bedekt door de epidermis en dan loodkleurig; de bruinzwarte sporenballen die hier vrijkomen bestaan uit groepjes van 1-4 sporen, geheel omhuld door een laag kleinere steriele cellen.

gall Elongated narrow blisters between the nerves of the leaf; initially covered by the epidermis, then lead-coloured. The brownish black spore balls that are released here consist of 1-4 spores, completely wrapped in a layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Briza media.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

20/10/2016