Urocystis leucoji Bubák, 1912

Fungi, Urosyctidaceae

op Leucojum

on Leucojum

gal: tot een cm lange grijzige blaren die bij openbarsten een zwartbruine poederige massa sporenballen vrijgeven. De sporenballen bestaan uit 1(-2) spore, omgeven door een incomplete laag steriele cellen.

gall: up to a cm long greyish blisters that upon rupturing release a blackish brown powdery mass of spore balls. The spore balls consist of 1(-2) spore, covered by an incomplete layer of sterile cells.

waardplanten: Amaryllidaceae, monofaag

hostplants: Amaryllidaceae, monophagous

Leucojum aestivuum, vernum.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a).

20/12/2016