Urocystis melicae (Lagerh. & Liro) Zundel, 1953

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Melica

on Melica

gal Langggerekte smalle zwarte striemen tussen de nerven van de bladeren; de bruinzwarte sporenballen die bij openbarsten hier vrijkomen bestaan uit 1-3 sporen, omhuld door een laag kleinere steriele cellen.

gall Elongate narrow black striae between the nerves of the leaf. The brownish black spore balls that upon rupturing are released here consist of 1-3 spores, wrapped in a layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Melica ciliata, nutans, uniflora.

literatuur

references

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Klenke & Scholler (2015a), Spooner & Leon (2006a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a).

21/12/2016