Urocystis monotropae (Fries) Fischer von Waldheim, 1977

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Monotropa

on Monotropa

gal stengelbasis of wortels knobbelig verdikt met 1-2 cm grote gallen die een zwarte sporen-massa bevatten.

gall stem base or roots irregularly thickened with 1-2 cm sized gals that contain a black mass of spores.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Monotropa hypopitys

opmerkingen: Klenke & Scholler en Vanderweyen & Fraiture spreken elkaar op belangrijke punten tegen, maar het is duidelijk dat de soort zeer onvoldoende bekend is.

notes: Klenke & Scholler and Vanderweyen & Fraiture contradict each other on important points, but it is clear that the species is very unsufficiently know.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vanderweyen & Fraiture (2014a).

04/06/2016