Urocystis poae-palustris Vánky (1976)

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Poa

on Poa

gal Langggerekte smalle striemen tussen de nerven van de bladeren; de bruinzwarte sporenballen die hier vrijkomen bestaan uit groepjes van 1-5 sporen, geheel of gedeeltelijk omhuld door een laag kleinere steriele cellen.

gall Elongate narrow striae between the nerves of the leaf. The brownish black spore balls that are released here consist of 1-5 spores, entirely or partly wrapped in a layer of smaller sterile cells.

waardplanten: Poaceae, nauw monofaag

hostplants: Poaceae, narrowly monophagous

Poa palustris.

literatuur

references

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

27/12/2016