Urocystis trollii Nannfeldt, 1959

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Trollius

on Trollius

gal: blaarachtige opzwellingen van de bladen en bladstelen, die een poederige zwarte massa van sporenballen bevatten. Elk bestaat uit 2-5 sporen, vrijwel geheel omhuld door een groot aantal steriele cellen.

gall: blister-like swellings of the leaves and petioles, containing a black powdery mass of spore balls. Each consists of 2-5 spores, almost entirely covered by numerous sterile cells.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Trollius asiaticus, chinensis, europaeus, hybridus, ranunculinus.

De vermelding van Ranunculus door Redfern & Shirley is waarschijnlijk onjuist.

The reference to Ranunculus by Redfern & Shirley probably is mistaken.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985), Klenke & Scholler (2015a) , Lotze-Engelhard (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Spooner & Leon (2006a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a).

20/03/2017