Urocystis vulpiae Vánky, 2009

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Vulpia

on Vulpia

gal: lange, loodkleurige striemen op de bladen en bladscheden; bij openbasten geven ze een donkerbruine poederige massa sporenballen vrij. De sporenballen bestaan uit 1-3(5) sporen, geheel omgeven door een laag van steriele cellen.

gall: long, lead-coloured striae on the leaves and leaf sheats; upon rupturing they release a dark brown powdery mass of spore balls. The spore balls consist of 1-3(5) spores, with a complete mantle of sterile cells.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Vulpia alopecuros.

literatuur:

references:

Vánky (2009a).

14/04/2014