Uromyces bresadolae Tranzschel, 1910

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Euphorbia

on Euphorbia

gal: Geen waardwisseling, alleen kastanjebruine tot zwarte telia verspreid over de onderzijde van het blad. Teliosporen eencellig, wand met een dichte netvormige sculptuur; apicaal een lage, bijna kleurloze papil.

gall: No host plant alternation, only chestnut to black telia, hypophyllous, scattered over the entire leaf. Teliospores one-celled; wall with a dense reticulate ornamentation; apically a low, almost, hyaline papilla.

waardplanten: Euphorbiaceae, nauw monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, narrowly monophagous

Euphorbia angulata.

opmerkingen: Klenke & Scholler schrijven dat er wel degelijk, zij het zelden, wratvormige uredinia worden gevormd; de sporen met 4 kiemporen; een bron wordt niet vermeld.

notes: According to Klenke & Scholler pustulate uredinia are formed indeed, albeit rarely: spores with 4 germination pores; a source is not mentioned.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

07/12/2016