Uromyces cristatus Schröter & Niessl, 1877

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Silene

on Silene

gal: Geen waardwisseling, alleen uredinia en telia. Uredinia beiderzijdig, lang bedekt door de epidermis, kastanjebruin; sporen eencellig, verwijderd kort bestekeld; sporen met 3, ± equatoriale kiemporen. Telia deels ontstaand uit de uredinia, deels in een kring daaromheen, zwartbruin; sporen eencellig, dicht bezet met zeer grote wratten, op een korte, afbrekende steel.

gall: No host plant alternation, only uredinia and telia. Uredinia amphigenous, long covered by the epidermis, chestnut brown; spores one-celled, remotely finely echinulate; spores with 3, ± equatorial germination pores. Telia partly originating in the uredinia, partly in a circle surrounding them, dark brown; spores one-celled, densely covered by high coarse warts, on a short, deciduous pedicel.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Silene viscaria (=Viscaria vulgaris).

Niet op Silene vulgaris!

Not on Silene vulgaris!

opmerkingen: het vermoeden bestaat van waardwisseling met Euphorbia seguieriana.

notes: perhaps host alternation does exist, with Euphorbia seguieriana.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 109), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Poelt & Zwetko (1997a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tóth (1994a).

29/04/2017