Uromyces excavatus (de Candolle) Magnus, 1847

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Euphorbia

on Euphorbia

gal: Geen waardwisseling. Spermogonia en aecia onderzijdig, gelijkmatig verpreid over hele blad. Uredinia ontbreken. Telia onderzijdig, bijna zwart, wrat-vormig, ingezonken in het bladweefsel; sporen eencellig; wand zeer fijn wrattig, bovendien bovenaan met een sculptuur van fijne staafsjes; een kleine kleurloze papil. Aangetaste planten zijn bossig, mt korte, brede en sterk verdikte bladeeren.

gall: No host plant alternation. Spermogonia and aecia hypophyllous, uniformly dispersed all over the leaf. Uredinia missing. Telia hypophyllous, almost black, pustulate, sunken into the leaf tissue; spores one-celled; wall very finely verrucose, moreover in the upper half a sculture of fine rods; apically a small, hyaline papilla. Infected plants are bushy, with short, broad, strongly thickened leaves.

waardplanten: Euphorbiaceae, nauw monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, narrowly monophagous

Euphorbia flavicoma subsp. costeana, verrucosa.

synoniemen: wordt soms beschouwd als conspecifiek met U. tuberculatus.

synonyms: sometimes considered conspecific with U. tuberculatus.

opmerkingen: De schimmel is niet zelden aangetroffen samen met aecia van U. verrucosae-craccae.

notes: the fungus has been found sometimes together with the aecia of U. verrucosae-craccae.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 339), Buhr (1964b), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Klenke & Scholler (2015a), Pellicier (2001a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

08/05/2017