Uromyces genistae Fuckel, 1870

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Euphorbia

on Euphorbia

spermogonia, aecia: Euphorbiaceae, nauw monofaag

spermogonia, aecia: Euphorbiaceae, narrowly monophagous

Euphorbia cyparissias.


op Cytisus, Genista, Lembotropis

on Cytisus, Genista, Lembotropis

gal: Uredinia bruin, poederig; sporen 19-27 x 22-27 µm, verwijderd fijnstekeling, met 3-6 verspreide poren. Telia zwartbruin, poederig; sporen 16-18 x 21-24 µm, eencellig met zeer fijne wratjes die vaak in parallele verticale lijntjes liggen; top met een lage kleurloze papil; wand aan de top niet verdikt; steel kort, afbrekend.

gall: Uredinia brown, pulverulent; spores 19-27 x 22-27 µm, remotely spinulose, with 3-6 randomly distributed pores. Telia, blackish brown, pulverulent; spores 16-18 x 21-24 µm, one-celled, very fineley verrucose, warts often in parallel vertical lines; top with a low hyaline papilla; wall apically not thickened; pedicel deciduous, short.

uredinia, telia: Fabaceae, oligofaag

uredinia, telia: Fabaceae, oligophagous

Cytisus decumbens, hirsutus, procumbens, ratisbonensis, supinus; Genista anglica, germanica, pilosa, radiata, sagittalis, tinctoria; Lembotropis nigricans

synoniemen: De status van deze soort is onduidelijk. Gäumann beschouwt hem als een synoniem van U. laburni. Termorshuizen & Swertz noemen genistae niet, maar beschouwen hem impliciet als een synoniem van U. pisi.

synonyms: The status of this species is not clear. Gäumann treaats genistae as a synonym of U. laburni. Termorshuizen & Swertz do not mention genistae, but implicitely consider it a synonym of U. pisi.

literatuur:

references:

Gäumann, 1959a), Jage, Kruse, Kummer, Caspari, Regin & Schmitt (2013a), Klenke & Scholller (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

04/12/2016