Ustilago filiformis (Schrank) Rostr. 1890

Fungi, Ustilaginacese

op Glyceria

on Glyceria

Glyceriaa maxima, België, prov. Antwerpen, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

Ustilago filiformis on Glyceria maxima

Glyceriaa maxima, Belgium, prov. Antwerp, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

opengebarsten en gesloten sori

Ustilago filiformis on Glyceria maxima

sori with intact and ruptured epidermis

de sporenmassa oogt bruinzwart ...

Ustilago filiformis on Glyceria maxima

the spore mass looks blackish brown...

... maar onder de microscoop lijken de 5-7 µm grote, gladde sporen hyalien

Ustilago filiformis: spores

... but under the microscope the 5-7 µm alrge, smooth spores appear hyaline

gal: Sori in de vorm van lange donkere, parallele striemen over de bladeren, soms ook de bladscheden en halm; ze bevatten een olijfbruine poederige sporenmassa. Sporen 3-6 µm, glad. De aantasting is systemisch; geïnfecteerde planten komen gewoonlijk niet in bloei.

gall: Sori form long, dark parallel striae over the leaves, sometimes also the sheaths and culm; they contain an olive-brown, powdery mass of spores. Spores 3-6 µm, smooth. The fungus is systemic; infected plants usually do not flower.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Glyceria arundinacea, declinata, fluitans, lithuanica, maxima, nemoralis, notata.

Losa España vermeldt de soort ook van Catabrosa aquatica; de afbeelding die hij geeft toont verkleefde sporen, wat doet denken een Jamesdicksonia dactylidis, maar de maat van de sporen duidt met zekerheid op filiformis.

Losa España reports the species also from Catabrosa aquatica; in the illustration he presents the spores are in irregular clumps, what reminds of Jamesdicksonia dactylidis, but the size of the spores clearly points to filiformis.

synoniemen: Ustilago longissima (Sowerby) Meyen, 1841.

synonyms: Ustilago longissima (Sowerby) Meyen, 1841.

literatuur:

references:

Ainsworth & Sampson (1950a), Almaraz (1998a), Astiz Gasso, Lovisolo & Perelló (2015a), Buhr (1964b), Doppelbauer & Doppebaur (1973a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Losa España (1942a, 1944a), Lutz & Vánky (2009a), Savchenko & Heluta (2012a), Scholler & Schubert (1993a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Tóth (1994a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a), Vánky & Abbasi (2013a), Zwetko (1993a).

23/03/2017