Acyrthosiphon chelidonii (Kaltenbach, 1843)

Hemiptera, Aphididae

op Chelidonium

on Chelidonium

gal: Geen vergalling van betekenis. Geen waardwisseling. De luizen zijn bleekgroen, 1.5-2.5 mm, bepoederd met grijswitte was behalve op de segmentgrenzen. Antennen korter dan het lichaam, siphunculi tweemaal de cauda.

gall: No galling to mention. No host plant alternation. The aphids are pale green, 1.5-2.5 mm, dusted with greyish white wax except for the segment borders. Antennae shorter than the body, siphunculi twice as long as cauda.

waardplanten: Papaveraceae, monofaag

hostplants: Papaveraceae, monophagous

Chelidonium majus.

opmerkingen: naast deze soort kunnen ook luizen van de plant als secundaire waard gebruiken.

notes: next to this species also aphids of other species may use the plant as secondary host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964), Tomasi (2014a).

11/06/2015