Aphalara grandicula (Gegechkori, 1981)

Hemiptera, Psyllidae

op Rumex

on Rumex

gal: bladen misvormd, bultig, met in de corresponderende holten aan de onderkant een sterk afgeplatte larve die niet omgeven is door een krans van wasdraden.

gall: leaves disfigured, bumpy, with in the corresponding underside depressions a strongly flattened larva that is not encircled by a nimbus of wax threads.

waardplanten: Polygonaceae, nauw monofaag

hostplants: Polygonaceae, narrowly monophagous

Rumex scutatus.

literatuur:

references:

Burckhardt & Lauterer (1997a).

28/08/2014