Aphis cirsiioleracei (Börner, 1932)

Hemiptera, Aphididae

op Cirsium

on Cirsium

gal: bladluizen in naar boven ingerolde bladen. Luizen 1.2-1.6 mm, bruingrijs, licht met was bepoederd; antennen 1/2 lichaamlengte, siphunculi kort, kegelvormig, nauwelijks langer dan de cauda.

gall: aphids in leaves that are rolled in upwards. Aphids 1.2-1.6 m, brownish grey, lightly dusted with wax; antennae 1/2 body, siphunculi short, conical, hardly longer than cauda.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cirsium canum, oleraceum, pannonicum

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as secondary (summer) host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Tomasi (2014a).

10/06/2015