Aphis confusa Walker, 1849

Hemiptera, Aphididae

op de vroegere Dipsacaceae

on the former Dipsacaceae

gal: in het voorjaar als ± 2 mm grote groene of donkergroene bladluizen hoog in de plant en in de bloeiwijze. In de zomer als kleinere, bleekgele of geelgroene luizen op de onderzijde van bladen, aan de basis van de stengel of op de wortels. Sterk door mieren bezocht.

gall: in spring as ± 2 mm long, green or dark green aphids high in the plants and in the inflorescence. In summer as smaller, pale yellow or yellowish green aphids at the underside of leaves, at the base of stems or on roots. Intensely ant-attended.

waardplanten: Caprifoliaceae, nauw oligofaag

hostplants: Caprifoliaceae, narrowly oligophagous

Dipsacus; Knautia arvensis; Scabiosa columbaria, triandra; Succisa pratensis.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Tambs-Lyche & Heie (1994a), Tomasi (2012a).

17/02/2017