Aphis epilobiaria Theobald, 1927

Hemiptera, Aphididae

op Epilobium

on Epilobium

Epilobium hirsutum, Utrecht, Terwijde; © Arnold Grosscurt

Aphis pollinaria malformations

Epilobium hirsutum, Utrecht, Terwijde; © Arnold Grosscurt

de bladluizen

Aphis pollinaria aphids

the aphids

gal: luizen 2-3 mm, roodbruin tot bijna zwartbruin, elk segment met een opvallende helwitte dwarsband van was die alleen in de mediane lijn onderbroken is.

gall: aphids 2-3 mm, reddish brown to almost blackish brown, each segment with a bright white transversal band of wax, interrupted only in the miedian line.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Epilobium hirsutum.

Minder vaak ook andere Epilobium-soorten.

Less often also other Epilobium species.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken. Ook polyfage, niet-waardwisselende soorten die hier niet besproken worden kunnen voorkomen.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as a secondary (summer) host. Also polyphagous not host-alternating aphids not treated here may occur.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Nieto Nafría, Mier Durante, García Prieta & Pérez Hidalgo (2005a), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a).

26/09/2016