Aphis epilobii Kaltenbach, 1843

Hemiptera, Aphididae

op Epilobium

on Epilobium

gal: luizen in de top van de plant, in de bloeiwijze en onder de bovenste bladen. De luizen lijken op die van epilobiaria maar zijn kleiner, 1.5-2 mm, en meer gelijkmatig met was bepoederd.

gall: aphids in the tip of the plant, in the inflorescence and under the upper leaves. The aphids resemble those of epilobiaria but are maller, 1-5-2 mm, and more ovenly powdered with wax.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Epilobium collinum, montanum.

Minder vaak ander Epilobium soorten.

Less often also Epilobium species.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken. Ook polyfage, niet-waardwisslende soorten die hier niet besproken worden kunnen voorkomen. Tenslotte kan deze soort voorkomen in gemengde kolonies met Aphis pollinaria.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as a secondary (summer) host. Also polyphagous not host-alternating aphids not treated here may occur. Finally, this species may occur in mixed colonies with Aphis pollinaria.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Hellrigl (2004a), Nieto Nafría, Mier Durante, García Prieta & Pérez Hidalgo (2005a), Tambs-Lyche & Heie (1994a), Tomasi (2014a).

17/02/2017