Aphis hieracii Schrank, 1801

Hemiptera, Aphididae

op Hieracium

on Hieracium

gal: de bovenste bladen zijn vervormd en naar beneden ingerold. Bladluizen 1-3 mm, blauwgroen tot donkergroen, met donkere kop, siphunculi en cauda; ze worden door mieren bezocht.

gall: the higher leaves are disfigured and roleled in downwards. Aphids 1-3 mm, bluish to dark green, with darker head, siphunculi and cauda; they are ant-visited.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Hieracium.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Roskam (2009a), Tambs-Lyche & Heie (1994a) .

17/02/2017