Aphis intybi Koch, 1855

Hemiptera, Aphididae

op Cichorium

on Cichorium

gal: aan de stengelbasis zijn de internodia verkort, de bladen verkort en verbreed. De luizen zijn zwart, met was bepoederd 1.2-2.3 mm.

gall: near the stem base the internodes are shortened, the leaves are shortened and broadened. The aphids are black, wax-powdered, 1.2-2.3 mm.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cichorium endivia, intybus.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as secondary (summer) host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b).

27/03/2014