Aphis mammulata Ghimingham & Hille Ris Lambers, 1949

Hemiptera, Aphididae

op Rhamnus

on Rhamnus

gal: 1-2 mm grote, grijsgroene bladluizen in dichte, door mieren bezochte, kolonies onder de bladen en aan de vruchtstelen. De bladen zijn naar beneden ingerold.

gall: 1-2 mm large, greyish-green aphids in dense, ant-attended colonies under the leaves and on the fruit pedicels. The leaves are rolled downwards.

waardplanten: Rhamnaceae, nauw monofaag

hostplants: Rhamnaceae, narrowly monophagous

Rhamnus cathartica.

opmerkingen: Luizen alleen bekend uit het najaar; of en hoe ze eerder in het seizoen optreden is niet duidelijk.

notes: Aphids known only from the autumn; if and how they exist earlier in the season is not known.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a).

25/06/2014