Aphis pollinaria (Börner, 1952)

Hemiptera, Aphididae

op Epilobium

on Epilobium

gal: luizen in de stengeltoppen; 1.5-2 mm, roodbruin, met een dorsaal was-patroon.

gall: aphids in the stem tips, 1.5-2 mm, reddish brown with a dorsal wax-pattern.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Epilobium obscurum, palustre, parviflorum.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken. Ook polyfage, niet-waardwisselende soorten die hier niet besproken worden kunnen voorkomen. Tenslotte kan deze soort voorkomen in gemengde kolonies met Aphis epilobii.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as a secondary (summer) host. Also polyphagous not host-alternating aphids not treated here may occur. Finally, this species may occur in mixed colonies with Aphis epilobii.

literatuur:

references:

Blackman & Eastopn (2014), Buhr (1964b), Tomasi (2014a).

10/06/2015