Aphis praeterita Walker, 1849

Hemiptera, Aphididae

op Epilobium

on Epilobium

gal: luizen aan de stengeltoppen en onderzijde van de bladen. Ze zijn 1-2 mm, geelgroen met donkere siphunculi en een bleke cauda.

gall: aphids at the stem tips and the underside of the leaves. They are 1-2 mm, yellowish green with dark siphunculi and a pale cauda.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Epilobium hirsutum.

Soms ook andere Epilobium-soorten, maar nooit op Chamerion.

Sometimes on other Epilobium species, but never on Chamerion.

synoniemen: Aphis diphaga Walker, 1852. Aphis despecta Walker, 1849, die ook door Buhr in verband met deze soort wordt genoemd is volgens de Aphid Species File (2014) een nomen dubium: oninterpreteerbaar.

synonyms: Aphis diphaga Walker, 1852. Aphis despecta Walker, 1849, that is mentioned by Buhr in connection with this species is, according to the Aphid Species File (2014), a nomen dubium: uninterpretable.

synoniemen: Aphis epilobiina Walker, 1849.

synonyms: Aphis epilobiina Walker, 1849.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as a secondary (summer) host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b).

12/04/2014