Aphis proffti (Börner, 1942)

Hemiptera, Aphididae

op Agrimonia

on Agrimonia

gal: luizen aan de onderzijde van de los ingerolde bladen en in de bloeiwijze. Luizen 1-1.5 mm, bleek lichtgroen tot geel, antennen ≥ lichaam.

gall: aphids at the underside of the loosely rolled leaves and in the inflorescence. Aphids 1-1.5 mm, pale light green to yellow, antennae ≥ body.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monofaag

Agrimonia eupatoria, repens.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as a secondary (summer) host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Nieto Nafría, Mier Durante, García Prieta & Pérez Hidalgo (2005a), Tomasi (2014a).

10/06/2015