Aphis salicariae Koch, 1855

Hemiptera, Aphididae

op Cornus

on Cornus

gal: bladkrullingen door bladluizen, die ook in de bloeiwijzen kunnen voorkomen. De luizen zijn 1.6-2.4 mm, roodbruin, licht met was bepoederd; siphunculi en cauda zwart; antennen > 1/2 lichaam, siphunculi = cauda.

gall: leaf curl caused by aphids, that may also feed in the inflorescence. The aphids are 1.6-2.4 mmm, reddish brown, lightly powdered by wax; siphunculi and cauda black; antennae > 1/2 body, siphunculi = cauda.

primaire waardplanten: Cornaceae, monofaag

primary hostplants: Cornaceae, monophagous

Cornus alba, sanguinea, sericea.


op Chamerion (Epilobium)

on Chamerion (Epilobium)

gal: luizen aan de onderzijde van het blad langs de hoofdnerf; vaak door mieren bezocht.

gall: aphids hypophyllous along the midrib; often attended by ants.

secundaire waardplanten: Onagraceae, ± monofaag

secondary hostplants: Onagraceae, ± monophagous

Chamerion angustifolium.

Incidenteel Epilobium obscurum.

Occasionally Epilobium obscurum.

synoniemen: Aphis corniella (Hille Ris Lambers, 1935).

synonyms: Aphis corniella (Hille Ris Lambers, 1935).

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Kollár (2007a), Roskam (2009a), Tambs-Lyche & Heie (1994a).

04/04/2017