Aphis symphyti Schrank, 1801

Hemiptera, Aphididae

op Symphytum

on Symphytum

Symphytum officinale, Hillegersberg; © Ben van As

Aphis symphyti: gall on Symphytum officinale

Symphytum officinale, Hillegersberg; © Ben van As

gal: bladen naar boven ingerold, vaak sikkelvormig gekromd. Luizen aan de onderzijde, 1-2 mm, bleek tot donker geelgroen met donkere kop en siphunculi.

gall: leaf lengthwise rolled inwards, often curved in a sickle-shape. Aphids at the underside, 1-2 mm, pale to dark yellowish-green, with dark head and siphunculi.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monophagous

Symphytum officinale.

Vermeldingen van andere waardplanten, zoals van Pulmonaria door Buhr, zijn waarschijnlijk onjuist.

Reference to other host plants, like Pulmonaria by Buhr, are probably erroneous.

literatuur

references

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Lampel & Meier (2007a), Tomasi (2014a).

10/06/2015