Aphis teucrii (Börner, 1942)

Hemiptera, Aphididae

op Teucrium

on Teucrium

gal: groene tot donkergroene, 1-2 mm grote ongevleugelde luizen in de toppen van de plant, veroorzaken bladkrulling.

gall: green to dark green apterae, 1-2 mm long, in the shoot apices, causing leaf curling.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Teucrium chamaedrys.

Minder vaak bij andere Teucrium-soorten.

Less often on other Teucrium species.

synoniemen: Morfologisch zijn de luizen niet te onderscheiden van die van Aphis alienus, en het is goed mogelijk dat teucrii slechts een synoniem is van die soort.

synonyms: Morphologically, the aphids cannot be separated from those of Aphis alienus, and it is well possible that teucrii is but a synonym of that species.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Tomasi (2012a).

27/08/2014