Aphis wartenbergi (Börner, 1952)

Hemiptera, Aphididae

op Carduus

on Carduus

gal: de grondbladen zijn naar boven ingerold. De luizen ± 1.5 mm, bruinzwart, licht bepoederd, antennen halve lichaamslengte, siphunculi duidelijk langer dan de cauda. Geen waardwisseling.

gall: the ground leaves are rolled inwards. Aphids ± 1.5 mm, blackish brown, lightly powedered; antenna ablout half body length, siphunculi clearly > cauda. No host plant alternation.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Carduus defloratus & subsp. glaucus.

opmerkingen: er zijn veel meer bladluizen op deze planten te vinden, maar die benutten de plant slechts als secundaire waardplant.

notes: many more aphid species can be found on these plants, but these use the plant only as a secondary host plant.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b).

08/03/2014