Bactericera acutipennis (Zetterstedt, 1828)

Hemiptera, Triozidae

op Comarum

on Comarum

Comarum palustre, Belgie, prov. Luxemburg, Arlon, Landbruch; © Jean-Yves Baugnée

Bactericera acutipennis: gall on Comarum palustre

Comarum palustre, Belgium, prov. Luxembourg, Arlon, Landbruch; © Jean-Yves Baugnée

onderzijde van het blad

Bactericera acutipennis: gall on Comarum palustre

underside of the leaf

gal: de bladen zijn nauwelijks vervormd, maar er valt wel een lichte verkleuring waar te nemen. De larven zijn ovaal, sterk afgeplat en hebben langs de contour van het lichaam een zoom van afstaande wasdraden. Eieren, indien aanwezig, staan op een steeltje dat ongeveer even lang is als het ei zelf.

gall: the leaves are hardly disfigured, but a slight change of colour is discernable. The larvae are oval, strongly depressed, and have along the outline of their body a seam of extending threads of wax. Eggs, if present, stand on a stalk about as long as the egg itself.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Comarum palustre.

synoniemen: Trioza acutipennis

synonyms: Trioza acutipennis.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Burckhardt (1983a, 2002a), Hodkinson (2009a), Lauterer (1982a), Ossiannilsson (1992a), Redfern & Shirley (2011a), Seljak & Malenkovský (2014a), White & Hodkinson (1982a).

07/09/2014