Bactericera crithmi (Löw, 1877)

Hemiptera, Triozidae

op Crithmum

on Crithmum

gal: bladschijf met kleine putjes aan de onderzijde, en corresponderende bultjes aan de bovenzijde. In elke holte één platte larve.

gall: the leaf disc with small depressions at the underside, and corresponding tiny bulges at the upperside. In each cavity one flat larva.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Crithmum maritimum; Ferula.

opmerkingen: Het insect noch de planten worden genoemd door Burckhardt (2002a).

notes: Neither the insect nor the plants are mentioned by Burckhardt (2002a).

literatuur:

references:

Ouvrard (2014), Redfern & Shirley (2011a).

26/03/2014