Bactericera femoralis (Förster, 1848)

Hemiptera, Triozidae

op Alchemilla

on Alchemilla

gal: Het blad is plaatselijk verkleurd en naar boven ingedeukt. In de holte aan de onderzijde een rond-ovale, sterk afgeplatte, door een krans van wasdraden omgeven larve. Eieren, indien aanwezig, staan op een steeltje dat ongeveer even lang is als het ei zelf.

gall: Locally the leaf is discoloured and indented upwards. In the space below a roundish-oval, strongly depressed larva, encircled by wax threads. Eggs, if present, stand on a stalk about as long as the egg itself.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Alchemilla glabra, pratensis, vulgaris

synoniemen: Trioza femoralis. In tegenstelling tot wat Redfern & Shirley stellen is B. acutipennis geen synoniem van femoralis; die soort leeft op Comarum palustre.

synonyms: Trioza femoralis. Contrary to what is stated by Redfern & Shirley, B. acutipennis is not a synonym of femoralis; that a species living on Comarum palustre.

literatuur:

references:

Bin (1972a), Buhr (1964b), Burckhardt (2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2004a), Hodkinson (2009a), Lauterer (1976a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Seljak & Malenkovský (2014a).

04/03/2017