Bactericera reuteri (Šulc, 1913)

Hemiptera, Triozidae

op Potentilla

on Potentilla

gal: Larven aan de onderzijde van de bladeren. Ze zijn breed-ovaal, sterk afgeplat en hebben langs de contour van het lichaam een zoom van afstaande wasdraden. Eieren, indien aanwezig, staan op een steeltje dat ongeveer even lang is als het ei zelf.

gall: Larvae at the underside of the leaves. They are broad-oval, strongly depressed, and have along the outline of their body a seam of extending threads of wax. Eggs, if present, stand on a stalk about as long as the egg itself.

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Argentina anserina.

literatuur:

references:

Burckhardt (2002a), Ossiannilsson (1992a), Seljak & Malenkovský (2014a).

22/02/2017