Bactericera silvarnis (Hodkinson, 1874)

Hemiptera, Triozidae

op Salix

on Salix

gal: Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

gall: The number of Psylloidea living, mostly monophagously, on Salix is considerable. Probably the effect of the infestation will not differ much from one species to the other: small hypophyllous pits, each one housing a flattened larva, and, under more heavy infestation, curling, especially of the younger leaves.

On Salix two genera occur, belonging to dfferent families: Bactericera (Triozidae) and Cacopsylla (Psyllidae). In Triozidae larvae the wing rudiment anteriorly has a lobe that extends as far as the front of the head; in Psyllidae this lobe is missing.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix ? pedicellata.

literatuur:

references:

Burckhardt (2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a).

01/03/2017