Brachycaudus persicae Passerini, 1860

Hemiptera, Aphidae

op Prunus

on Prunus

gal: 2 mm grote, glanzend zwartbruine bladluizen met zwarte siphunculi op de jonge takken, later in de zomer ook op wortelopslag.

gall: 2 mm large, shining dark brown aphids with black sipunculi on the young branches, later in the summer also on root suckers.

primaire waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus armeniaca, persica.


gal: bladluizen aan de bovengrondse delen.

gall: aphids on the above-ground parts.

secundaire waardplanten: Orobanchaceae, oligofaag

secondary hostplants: Orobanchaceae, oligophagous

Euphrasia; Melampyrum pratense; Rhinanthus angustifolius.

synoniemen: Brachycaudus persicaecola (Boisduval, 1967), ? B. semisubterraneus Börner, 1951.

synonyms: Brachycaudus persicaecola (Boisduval, 1967), ? B. semisubterraneus Börner, 1951.

opmerkingen: Blackman & Eastop beschouwen persicae als een complex van soorten.

notes: Blackman & Eastop consider persicae a complex of species.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Hellrigl (2004a), Roskam (2009a).

14/06/2014