Brachycaudus rumexicolens (Patch, 1917)

Hemiptera, Aphididae

op Rumex, etc.

on Rumex, etc.

gal: bladluizen in de bloeiwijze. Ongelveugelde luizen 1-2 mm, roodachtig met in verschillende mate een donkere dorsale tekening.

gall: aphids in the inflorescence. Apterae 1-2 mm, reddish with variably developed dark dorsal markings.

waardplanten: Polygonaceae, nauw monofaag

hostplants: Polygonaceae, narrowly monofaag

Rumex acetosella, longifolius.

Soms ook op andere Polygonaceae: Fagopyrum, Persicaria, Polygonum.

Sometimes also on other Polygonaceae: Fagopyrum, Persicaria, Polygonum.

synoniemen: Thuleaphis rumexicolens.

synonyms: >Thuleaphis rumexicolens.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014). Buhr (1965a), Roskam (2009a), Tambs-Lyche (1970a).

10/05/2017