Cacopsylla nigrita (Zetterstedt, 1828)

Hemiptera, Psyllidae

op Salix

on Salix

gal: Het aantal Psylloidea dat, meestal monofaag, leeft op wilgen is aanzienlijk. Waarschijnlijk verschilt het aantastingsbeeld van soort tot soort slechts weinig: kleine putjes aan de bladonderzijde, elk met een afgeplatte larve, en bij sterkere aantasting krullingen, vooral van de jongere bladen.

Op wilg treden twee geslachten op, behorend tot verschillede families: Bactericera (Triozidae) en Cacopsylla (Psyllidae). Bij Triozidae-larven heeft de vleugelaanleg aan de voorzijde een lob die reikt tot de voorzijde van de kop; bij Psyllidae ontbreekt deze lob.

gall: The number of Psylloidea living, mostly monophagously, on Salix is considerable. Probably the effect of the infestation will not differ much from one species to the other: small hypophyllous pits, each one housing a flattened larva, and, under more heavy infestation, curling, especially of the younger leaves.

On Salix two genera occur, belonging to dfferent families: Bactericera (Triozidae) and Cacopsylla (Psyllidae). In Triozidae larvae the wing rudiment anteriorly has a lobe that extends as far as the front of the head; in Psyllidae this lobe is missing.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix caprea, lapponum, myrsinifolia, phylicifolia, ? serpyllifolia.

opmerkingen: Psylla nigrita.

notes: Psylla nigrita.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Hellrigl (2004a), Lauterer & Burckhardt (1997a), Ossiannilsson (1992a), Seljak Malenkovsk√Ĺ & Lauterer (2008a).

27/02/2017