Calophya schini Tuthill, 1959

Hemiptera, Calophyidae

op Schinus

on Schinus

Calophya terebinthifolii op Schinus terebinthifolius, Peru, Canta © Chris Snyers

Calophya terebinthifolii: galls on Schinus terebinthifolius

Calophya terebinthifolii on Schinus terebinthifolius, Peru, Canta © Chris Snyers

detail

Calophya terebinthifolii: galls on Schinus terebinthifolius

detail

gal: bleke, opvallende wratten op de bladen, elk met een diep putje waarin een afgeplatte, bijna cirkelronde larve.

gall: pale, conspicuous pustules in the leaves, each with deep pit containing a dorsoventrally flattened, almost circular larva.

waardplanten: Anacardiaceae, monofaag

hostplants: Anacardiaceae, monophagous

Schinus molle.

opmerkingen: Oorspronkelijk, evenals de waardplant, in Bolivia en Peru. Schinus molle is in het hele Middellandse Zeegebied aangeplant als sierboom, en in 2000 is in Portugal de eerste waarneming in Europa gedaan van de parasiet.

De gallen van Calophya terebinthifolii Burckhardt & Basset 2000 zijn alleen op basis van de waardplant, Schinus terebinthifolius, te onderscheiden van die van C. schini. Schinus terebinthifolius hoort thuis in de tropen en subtropen van Zuid-Amerika, maar is aangeplant en verwilderd in de meeste gebieden met een vergelijkbaar klimaat. Of de gal-veroorzaker eveneens buiten Zuid-Amerika voorkomt is niet bekend.

notes: Native, like the host plant, in Boliva and Peru. Schinus molle is used all over the Mediterranean region as an ornamental, and the first record of the parasite in Europe was in Portugal, in 2000.

The galls of Calophya terebinthifolii Burckhardt & Basset 2000 can only be distinguished from those of C. schini on the base of the hostplant, Schinus terebinthifolius. Schinus terebinthifolius is a native to the tropical and subtropical regions of South America, but is introduced and invasive in most regions with a comparable climate. It is not known whether the galler occurs outside of the Neotropic.

literatuur:

references:

Burckhardt & Basset (2000a), Zina, Lima, Caetano, Borges da Silva, Ramos & Franco (2012a).

01/02/2015