Capitophorus hippophaes Walker, 1852

Hemiptera, Aphididae

op Elaeagnus, Hippophaë

on Elaeagnus, Hippophaë

gal: licht vervorming door bladluizen van de jonge bladen. de ongevleugelde luizen, 2 mm groot, zijn slank, bleekgroen, met een vaag patreoon van groene vlekken.

gall: slight malformations by aphids of the young leaves. The apterae, 2 mm long, are slender, pale green with a faint pattern of green spots.

primaire waardplanten: Elaeagnaceae, oligofaag

primary hostplants: Elaeagnaceae, oligophagous

Elaeagnus; Hippophaë rhamnoides.


op Persicaria, Polygonum

on Persicaria, Polygonum

gal: de ongevleugelde luizen van de zomergeneratie leven aan de onderkant van de bladen. Ze zijn 2 mm lang, bleekgroen tot geelwit, soms met lengterijen groene vlekjes.

gall: de apterae of the summer generation live at the underside of the leaves. They are 2 mm long, pale green to yellowish white, sometimes with length rows of green spots.

secundaire waardplanten: Polygonaceae, nauw oligofaag

secondary hostplants: Polygnaceae, narrowly oligophagous

Persicaria; Polygonum.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Hellrigl (2004a), Tambs-Lyche (1970a).

11/05/2017